• Directe toegankelijkheid

  U kunt bij ons terecht voor een behandeling fysiotherapie, sportfysiotherapie of welke andere vorm van specialisaties. U hoeft hiervoor niet meer naar uw (huis)arts.

  U hebt geen verwijzing meer nodig. Dit noemen wij directe toegankelijkheid.

  Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor screening.
  Tijdens de screening worden uw klachten uitgevraagd en wordt er door middel van een onderzoek gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval dan neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug. Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en lichamelijk  onderzoek. De fysiotherapeut maakt samen met u een behandelplan.

  Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

  Het is mogelijk om zelf contact op te nemen met een fysiotherapeut voor een afspraak. In de meeste gevallen gaat u met uw klacht eerst naar de huisarts, die verwijst u door naar de fysiotherapeut. Ook een specialist of zelfs de tandarts kan u een verwijzing fysiotherapie geven.

  U kunt direct een afspraak met ons maken voor een behandeling. U heeft geen verwijzing fysiotherapie. Als de behandeling goed is afgerond, doen wij verslag aan de verwijzer en geven aanwijzingen voor eventuele een vervolgbehandeling.

  Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

  Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven
  staan in het wettelijk BIG-register (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Hiervoor
  gelden bepaalde basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel
  fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. Vanuit
  de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een
  actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u
  denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klantenprocedure
  en weteschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van
  behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, wordt toegelaten tot het KNGF-centraal kwaliteitsregister.

   

 • Tarieven

  Wie betaalt de fysiotherapeut?

  Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Indien u aanvullend verzekerd bent zullen uw behandelingen fysiotherapie, conform uw polis, vergoed worden door uw zorgverzekeraar.
  Voor fysiotherapie gelden in ons land verschillende tarieven die in overleg met de diverse zorgverzekeraars zijn vastgesteld. In bijna alle gevallen wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, mits u een aanvullende verzekering hebt genomen.
  Wij adviseren u om goed na te gaan welk pakket u bij uw zorgverzekeraar hebt afgesloten en hoeveel behandelingen fysiotherapie er per jaar vergoed worden.

  Tijdens uw eerste behandeling zullen wij uw verzekeringsgegevens en legitimatie controleren.
  Het is wettelijk verplicht dat u zich voor de eerste behandeling fysiotherapie kunt legitimeren door een rijbewijs, identiteits bewijs of ID kaart te laten zien.

  Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie, maar wilt u toch doorgaan met de behandelingen, dan zult u de rekening zelf moeten betalen. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw verzekeringspakket en de eventuele betaling van de nota.
  Wij adviseren om goed na te gaan, welk pakket u bij uw zorgverzekeraar heb afgesloten en hoeveel behandelingen fysiotherapie er per jaar wordt vergoed worden.
  U een aandoening hebt. Die niet helemaal of maar gedeeltelijk wordt vergoedt. Wij raden uw dan ook aan om u goed aanvullende te verzekeren.

  Tarieven:

  • Behandeling fysiotherapie
   € 30
  • Telefonisch consult
   € 10
  • Screening
   € 15
  • Intake en onderzoek na screening
   € 40
  • Intake en onderzoek na verwijzing
   € 40
  • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
   € 60
  • Toeslag voor uitbehandeling
   € 15
  • Inrichtingstoeslag
   € 8
  • Toeslag buiten kantooruren nacht /weekend
   € 60
  • Instructie/ overleg ouders van de patiënt
   € 30
  • Niet nagekomen afspraak
   € 25
  • Eenvoudige, korte rapporten
   € 30
  • Meer gecompliceerde,tijdrovende rapporten
   € 60

  Wij zijn aangesloten bij alle zorgverzekeraars!


 • Huisreglement

  logo

  Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

  Wij vragen u:

  De eerste afspraak uw legitimatiebewijs mee te nemen.

  Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.

  Uw verzekeringspolis na te lezen, zodat u weet wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Indien de kosten niet meer vergoed worden door uw verzekering zal het betreffende bedrag bij u in rekeningworden gebracht. U blijft verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten.

  Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf een grote handdoek mee brengen.

  Indien u wordt doorgeschakeld naar het antwoordapparaat uw naam en telefoonnummer duidelijk in te spreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. Indien u na sluitingstijd belt wordt u de eerstvolgende dag teruggebeld.

  Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet 24 uur van te voren wordt afgezegd, kan in rekening worden gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze rekening.

  In de wachtruimte plaats te nemen tot u door de fysiotherapeut wordt opgehaald.

  Uw verwachtingen ten aanzien van de behandelingen kenbaar te maken.

  In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.

  Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

  Indien nodig, na overleg met uw fysiotherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw (verwijzend) arts (huisarts/specialist). U krijgt van ons een rapportage mee met daarin alle relevante gegevens over de door u genoten behandelingen.

  Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

  Wat staat u te wachten?

  De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamejijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hier van wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en met u besproken.

  Naast de algemene fysiotherapie hebben de in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecial eerd in een deelgebied van de fysiotherapie en/of specifieke aandoening(en). Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts of uw eigen hulpvraag, bent u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor deze klachten.

  Vraag aan uw behandelend fysiotherapeut wat u kunt verwachten van de behandeling(en).

  Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld aanleiding geeft tot heroverweging van het behandelplan, kan de therapeut besluiten, advies in te winnen bij een collega. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.

  Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn.

  U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.

  Om patiëntentevredenheid te meten, vragen wij periodiek patiënten een (anonieme) enquête in te vullen.

  Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing.Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie.

  Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking.


 • Specialisaties:

  Wij zijn gespecialiseerd in sportfysiotherapie en revalidatie. We bieden dan ook meerdere behandelingen aan die hier-aan gerelateerd zijn.

  Lees meer
 • Renswoude & Veenendaal:

  Zandstraat 59 in Veenendaal en aan de Spikhorst 77 in Renswoude.
  Tel: 0318-823246 | 06-5110549

  Lees meer
 • Openingstijden:

  • Maandag - Vrijdag
   08.00 - 19.30
  • Zaterdag
   Op afspraak
  • Zondag
   Gesloten